Gå till innehåll

Verktygsfält

Inkomna medborgarförslag 2023

Här kan du se vilka medborgarförslag som inkommit, aktuell status och vilket beslut som tagits av politiken.

Alla som är folkbokförda i Vänersborgs kommun kan lämna in medborgarförslag till Kommunfullmäktige. På detta sätt har du möjlighet att påverka och förbättra kommunens verksamheter.

Inkom: 2023-12-04
Diarienummer: KS 2023/1050

Inkom: 2023-12-04
Diarienummer: KS 2023/1049

Inkom: 2023-10-26
Diarienummer: KS 2023/978

Inkom: 2023-10-10
Diarienummer: KS 2023/956

Inkom: 2023-09-07
Diarienummer: KS 2023/876

Inkom: 2023-09-07
Diarienummer: KS 2023/875

Inkom: 2023-09-26
Diarienummer: KS 2023/922

Inkom: 2023-07-05
Diarienummer: KS 2023/835

Inkom: 2023-05-08
Diarienummer: KS 2023/701
Status: Avslutat
Beslut*: Förslaget anses besvarat och är därför färdigbehandlat

Förslag
Förslagsställaren skriver att det blivit svårt att pendla mellan Onsjö och Göteborg sedan järnvägsbron stängdes av för reparation. En tillfällig åtgärd föreslås, till exempel i form av att busslinje 65 förlängs till Onsjö.

Motivering till beslut
Västtrafik ansvarar för både ersättningstrafik mellan Vänersborgs station och Öxnereds station samt den allmänna kollektivtrafiken i kommunen. Vänersborgs kommun har inget mandat att genomföra ändringar i kollektivtrafiken.

Vad händer nu? Åtgärder
Ärendet har tagits upp med ansvarig tjänsteperson på Västtrafik. Västtrafik meddelar att de sett över möjligheten att förlänga linje 65 men att det inte ryms inom dagens tidtabell. Att köra via Onsjö och samtidigt upprätthålla dagens tidtabell skulle kräva fler fordon.

*Det finns tre alternativ till beslut:
1. Förslaget eller delar av förslaget godkänns
2. Förslaget avslås
3. Förslaget anses redan besvarat och är därför färdigbehandlat

Inkom: 2023-01-24
Diarienummer: KS 2023/175

Inkom: 2023-10-08
Diarienummer: KS 2023/951

Inkom: 2023-10-24
Diarienummer: KS 2023/974

*Det finns tre alternativ till beslut:

  1. Förslaget eller delar av förslaget bifalls
  2. Förslaget avslås
  3. Förslaget anses redan besvarat och är därför färdigbehandlat

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2024