Gå till innehåll

Verktygsfält

Inkomna medborgarförslag 2024

Här kan du se vilka medborgarförslag som inkommit, aktuell status och vilket beslut som tagits av politiken.

Alla som är folkbokförda i Vänersborgs kommun kan lämna in medborgarförslag till Kommunfullmäktige. På detta sätt har du möjlighet att påverka och förbättra kommunens verksamheter.

Inkom: 2024-05-27
Diarienummer: KS 2024/345.

Inkom: 2024-05-08
Diarienummer: KS 2024/312

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i kommunfullmäktige 2024-05-15 § 72.

Vad händer nu?
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden.

Inkom: 2024-05-07
Diarienummer: KS 2024/309

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i kommunfullmäktige 2024-05-15 § 71.

Vad händer nu?
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.

Inkom: 2024-03-26
Diarienummer: KS 2024/243

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i kommunfullmäktige 2024-04-17 § 42.

Vad händer nu?
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden.

Inkom: 2024-03-21
Diarienummer: KS 2024/225

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i Kommunfullmäktige 2024-04-17 § 41.

Vad händer nu?
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till Barn- och utbildningsnämnden.

Inkom: 2024-03-08
Diarienummer: KS 2024/183

Inkom: 2024-03-04
Diarienummer: KS 2024/172

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i Kommunfullmäktige 2024-03-13 § 21.

Vad händer nu?
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till Samhällsbyggnadsnämnden.

Inkom: 2024-03-04
Diarienummer: KS 2024/171

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i Kommunfullmäktige 2024-03-13 § 20.

Vad händer nu?
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till Samhällsbyggnadsnämnden.

Inkom: 2024-01-26
Diarienummer: KS 2024/85

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i Kommunfullmäktige 2024-02-07 § 2.

Vad händer nu?
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden.

Inkom: 2024-01-24
Diarienummer: KS 2024/80

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i Kommunfullmäktige 2024-05-15 § 74, medborgarförslaget avslås.

*Det finns tre alternativ till beslut:

  1. Förslaget eller delar av förslaget bifalls
  2. Förslaget avslås
  3. Förslaget anses redan besvarat och är därför färdigbehandlat

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juni 2024