Gå till innehåll

Verktygsfält

Utredning

Arbetsmarknadsenhetens utredningenhet består av tre huvudområden; praktiska verksamheter, Spira samt Fisketorget.

Praktiska verksamheter

Arbetsmarknadsenhetens verksamheter erbjuder aktiviteter i ett utredningssyfte. En placering i någon av verksamheterna sker på initiativ av en arbetskonsulent som antingen arbetar i väglednings- eller etableringsuppdraget. Insatserna syftar till att ge personer, som inte kommit in på eller som förlorat kontakten med arbetsmarknaden, en meningsfull aktivitet och ett individuellt stöd som ger möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Personer som är aktuella för att delta i verksamheterna är de som till exempel varit långvarigt arbetslösa och/eller har funktions- eller arbetshinder av olika slag.

Läs mer om praktiska verksamheter

Spira

Spira är en arbetslivsinriktad rehabiliterande insats där planeringen anpassas till varje deltagares behov. Spira riktar sig till personer i åldrarna 20 år och uppåt som uppbär försörjningsstöd.
Spira kartlägger dina resurser, utvecklingsområden och eventuella behov av anpassningar. Det slutliga målet med Spira är att du som deltagare ska nå egen försörjning via arbete eller studier.

Läs mer om Spira

Fisketorget

Aktivitetshuset Fisketorget finns placerat i Resurshuset dit du som har någon form av psykisk ohälsa är välkommen. Du kommer hit frivilligt och när du själv önskar.

Läs mer om Fisketorget

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 februari 2023