Gå till innehåll

Verktygsfält

Höga ljudnivåer

Hörselskador, däribland tinnitus och ljudöverkänslighet är ett ökande problem bland barn och ungdomar efter besök på diskotek, konserter m.m.

Var rädd om din hörsel och använd skydd vid konserter. Vissa personer tål mycket mer buller än andra. De finns personer som bara varit på en konsert med högt ljud och får tinnitus som i värsta fall stannar livet ut. De riktvärden som finns är höga och garanterar inte ofarlighet.

Barn och ungdomars hörsel är känsligare än vuxnas. Därför gäller lägre ljudnivåer för lokaler och platser dit unga under 13 år har tillträde.

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om höga ljudnivåer får ljudtopparna (maximala ljudnivån) vara högst 110 dB och medelljudnivån (ekvivalent ljudnivå) vara högst 97 dB i lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde.

För "knattediskotek" och liknande som riktar sig till barn bör ljudnivån begränsas till 90 dBA (ekvivalent ljudnivå).

För lokaler och platser dit barn under 13 år inte har tillträde är riktvärdet 115 dB för maximal ljudnivå och 100 dB för ekvivalent ljudnivå. 

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om buller och höga ljudnivåer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 december 2022