Gå till innehåll

Verktygsfält

Egenkontroll - höga ljudnivåer

Med egenkontroll menas att man har tydliga rutiner och ansvarsfördelning för att mäta ljudnivåer. Syftet med egenkontrollen är att förebygga och kontrollera att ljudmiljön inte skadar hörseln för besökare och personal.

Resultat av mätningar, andra kontroller och åtgärder ska finnas nedskrivna. Detta är viktigt eftersom omvänd bevisbörda gäller, det betyder att det är verksamhetsutövaren som ska kunna visa att ljudnivåerna inte överskrider riktvärdena.

I miljöbalken finns generella krav på att en verksamhetsutövare ska ha kunskap och översikt över den verksamhet som bedrivs. Krav på egenkontroll gäller även för verksamheter med musik och där höga ljudnivåer kan förekomma.

Rutiner för egenkontroll

Den som är ansvarig för musiken ska ha kunskap om vilken utrustning som används, riskerna med höga ljudnivåer, hur hörselskador kan undvikas och vilka riktvärden som gäller.

Exempel på rutiner

  • Anlita certifierad ljudtekniker.
  • Placera högtalarna så att besökarna inte kan vistas för nära.
  • Anpassa och ställ in ljudanläggningen så att besökarna inte utsätts för skadliga ljudnivåer. Ljudanläggningen kan låsas av sakkunnig, så att den alltid understiger riktvärdena. Glöm inte informera personalen om låsningen så att den inställda nivån inte ändras.
  • Använd ljudnivåmätare för att kontrollera ljudnivån. Mätmetoder finns angivna i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts egenkontroll "Mätning av höga ljudtrycksnivåer - Mätmetod för diskotek, konserter och andra arrangemang med publik"
  • Discjockey/ljudtekniker kan själv ha kontinuerlig kontroll över ljudnivån genom att avläsa den vid mixerbordet. Värdet behöver korrigeras för att motsvara det faktiska värdet där publiken vistas. Mätmetoder finns angivna i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts egenkontroll "Mätning av höga ljudtrycksnivåer - Mätmetod för diskotek, konserter och andra arrangemang med publik"
  • Använd instrument som mäter, visar och lagrar uppmätta ljudnivåer. Det finns också instrument som varnar när ljudnivån är för hög. Tänk på att sådan utrustning oftast endast indikerar hur hög ljudnivån är, det är inte en ljudnivåmätare. Hänsyn ska alltid tas till instrumentets felmarginal.
  • Använd ljudblockerare. En ljudblockerare bryter strömmen automatiskt om en inställd ljudnivå överskrids. Även när en ljudblockerare används är det viktigt att komma ihåg att det inte är en ljudnivåmätare och hänsyn måste alltid tas till instrumentets felmarginal.

Läs mer i Socialstyrelsens broschyr "Kontrollera ljudnivån - undvik hörselskador på grund av hög musik".

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 mars 2023