Gå till innehåll

Verktygsfält

Algblomning vid badplatsen

När det är lite varmare i vattnet (15-23 grader) och det finns ett tillskott av näring, kan det bli algblomning. Då är det massor av alger i vattnet. Ibland är de här algerna giftiga och då kan du bli sjuk av att bada. Du kan få feber, klåda, besvär i ögonen, ont i öronen och ont i huvudet.

Vi avråder från att bada om det är algblomning.

Det är vanligast med algblomning under senare delen av sommaren, men det kan också ske tidigare. Algblomningen kan dessutom variera mellan olika vikar och olika badplatser. Om det är mycket alger på ett ställe kanske det är mindre på ett annat.

Vi tar inte vattenprover för att analysera algblomning. Det tar nämligen flera dagar att få svar på om algerna i ett vattenprov är giftiga. När svaret kommer kan situationen med alger i vattnet se helt annorlunda ut än när provet togs.

Symptom på förgiftning

Om du badar i algblomning och får i dig mycket alger kan du få symptom på förgiftning. Hos människor liknar det matförgiftning med feber, öron- och huvudvärk, ögonbesvär och hudirritationer med klåda och utslag. Barn är en riskgrupp eftersom de lätt får kallsupar. Husdjur är också en riskgrupp eftersom de gärna dricker vatten och slickar sin päls.

Bada inte i vatten där du ser algblomning och undvik framför allt kallsupar. Om du ändå badat är det bra att duscha efteråt i rent vatten.

Hur blir det algblomning?

Alger finns alltid naturligt i sjöar och vattendrag, men mängden alger kan variera. Algtillväxten styrs av ljus, temperatur och mängden näring. Om det finns ett överskott på näringsämnen och det är gynnsamt även i övrigt kan det bli en extrem tillväxt av alger. Det kallas algblomning. Då blir vattnet grumligt och får en blågrön eller brungrön ton. Mängden alger är ofta större i de grundaste områdena utmed långgrunda stränder.

Tänk på detta

  • Låt bli att bada när vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av mycket alger.
  • Undvik att bada i skyddade vikar med dålig vattenomsättning.
  • Drick inte vattnet och undvik kallsupar.
  • Mängden alger är ofta större i det grunda området utmed långgrunda stränder.
  • Badande barn är en riskgrupp eftersom de ofta får kallsupar och ofta badar i de grundaste områdena.
  • Husdjur är också en riskgrupp eftersom de gärna dricker vatten och slickar sin päls.

Mer information om algblomning finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om ni observerar algblomning i Vänern eller andra badsjöar hör av er till:

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Tel. 0521-72 12 72
E-post: miljo@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 november 2022