Gå till innehåll

Verktygsfält

Kostenheten

Inom Kostenheten finns välutbildad och engagerad personal
som arbetar för att servera god, näringsriktig och varierad mat till kommunens grundskolor, förskolor och kommunens vård- och omsorgsenheter samt gymnasieskolan. Sammanlagt är vi ca 130 medarbetare.

En måltid har flera syften; den ska uppfylla våra behov av näring och njutning men även det sociala umgänget kring måltiden är viktigt.
Kostenheten arbetar för att maten ska vara av god kvalitet, vara varierad och att gästen får ett trevligt bemötande och kan äta i en trevlig miljö.

Vi arbetar hela tiden med kvalitetsförbättringar och utvecklar menyerna för att följa med i tiden. Dock finns alltid den svenska husmanskosten som en plattform att utgå ifrån. Maten tillagas i våra 4 produktionskök inom skolorna och 2 inom äldreomsorg, och 16 produktionskök i förskolorna.

Huvudfokus i vårt arbete med måltiderna ligger på omtanken om
våra matgäster och eftersom vi hela tiden har ambitionen att förbättra oss uppskattar vi en dialog med våra matgäster, föräldrar och anhöriga. Du är alltid välkommen med frågor och synpunkter till oss!

Organisationsschema Kostenheten

Förstora bilden

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juli 2024