Gå till innehåll

Verktygsfält

Tobak - förebyggande arbete

Tobak är oftast den första drogen som tonåringar kommer i kontakt med. I Sverige har vi en 18-årsgräns för att köpa tobaksprodukter.

Tobak

Andelen tonåringar som uppger att de har provat att röka cigaretter minskar nationellt.

I drogvaneundersökningen som genomfördes 2022 i Vänersborg har andelen elever som uppgett att de rökt cigaretter det senaste året minskat både i åk 9 och i åk 2 på gymnasiet. I åk 9 har andelen minskat från 19 procent 2013 till 8 procent 2022. På gymnasiet har det minskat från 33 procent 2013 till 12 procent 2022.

Det är svårt att sluta röka. Många som börjar röka eller snusa blir beroende av nikotin. Hälsan påverkas negativt och kan leda till ökad risk för till exempel cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och lungsjukdomar. Dessutom försämras konditionen.

”Forskning visar att ungdomar som inte har rökt cigaretter använder cannabis i mycket mindre utsträckning än de ungdomar som röker cigaretter

 

Vitt snus

Andelen elever som uppger att de snusar ökar. Som snusar räknas de elever som svarat att de snusat under den senaste 12 månaderna och svarat ja på följdfrågan att de fortfarande snusar. Från 2019 till 2022 har andelen elever som snusar i åk 9 ökat från 8 till 9 procent. På gymnasiet har andelen snusare ökat från 15 procent 2019 till 18 procent 2022.

En av anledningarna kan vara det vita snuset som de senaste åren marknadsförts som ett hälsosamt alternativ på sociala medier och att det är tobaksfritt vilket är en sanning med modifikation eftersom det innehåller nikotin. Det vita snuset har tyvärr blivit väldigt populärt bland våra ungdomar då det anses mer fräscht och hälsosamt. Sedan den 1 augusti 2022 är det 18-årsgräns för att köpa vitt snus. Det är tjejerna i båda åldersgrupper som står för ökningen.

Det finns en stark koppling mellan tobaksanvändning och användning av alkohol och narkotika. Detta beror troligtvis på att de ungdomar som provat cannabis har en tobaksvana sedan tidigare.

E-cigarett

Målgruppen för e-cigaretter är tonåringar. När du röker e-cigaretter kommer det en ånga istället för rök. Ångan innehåller många skadliga partiklar. E-cigaretter innehåller inte tobak. I stället innehåller de en vätska med kemiska ämnen, smakämnen och oftast nikotin så att vi ska bli beroende. E-cigaretterna kan ha olika former och färger men de vanligaste bland våra ungdomar är de platta engångs e-cigaretterna som innehåller mellan 200 – 2 000 puffar. Det finns flera tusen olika smaker, många med godissmaker. Att röka e-cigaretter kallas för att vejpa. Åldersgränsen för att köpa e-cigaretter är 18 år och de marknadsförs på sociala medier. Användningen av e-cigaretter har ökat kraftigt och gått från 6 procent 2016 till 17 procent 2022. Denna siffra gäller sammanlagt för både eleverna i åk 9 samt eleverna i åk 2 på gymnasiet.

 

Lustgas

Det senaste året har det kommit signaler från fritidsledare, skolor, allmänheten att det förekommer användning av lustgas i ungdomsgrupper i Vänersborg, både på hemmafester men också utomhus. Lustgas är en färglös gas som är svagt sötaktig i smak och lukt. Lustgas används inte bara som bedövningsmedel inom vården utan även som berusningsmedel. Lustgasen köps i små silverfärgade patroner avsedda för gräddsifoner eller i stora tuber. Gasen inhaleras oftast genom att fylla ballonger med lustgas och sedan andas in gasen från ballongen. Lustgasen ger ett rus på 1 - 2 minuter och skapar avslappning och fnitterhet. Den främsta risken med lustgas är syrebrist vid inandning. Det kan leda till medvetslöshet, tillfällig försvagning av hjärtmuskeln och att kroppens skyddsreflexer försvagas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2023