Gå till innehåll

Verktygsfält

Protokoll och uppföljning

Här publiceras protokoll från sammanträden med Rådet för hälsa och social hållbarhet samt årlig uppföljning av folkhälsoaktiviteter.

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en justeringsperson, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering publiceras i protokollet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2024