Gå till innehåll

Verktygsfält

Fåglar

Miljö- och byggnadsförvaltningen får ibland klagomål om störande fåglar, till exempel kajor och måsar. Störningar från vilda fåglar på allmänna platser är dock inte en sådan typ av olägenhet som Miljöbalken avser. Miljö- och byggnadsförvaltningen gör därför inga åtgärder vid dessa klagomål. Om du störs av fågelskri bör du stänga fönster och dörrar.

Fåglar som bygger bon på hus kan dock bli en olägenhet (enligt Miljöbalkens mening) för de boende i den fastigheten eller i angränsande fastighet. Det kan bedömas som olägenhet om det är kraftig nedsmutsning, ohyra, lukt eller ihållande ljud från fågelbon, som stör inne i bostäder. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att vidta åtgärder mot olägenheter. Fastighetsägaren får inte jaga bort eller döda fåglar under häckningsperioder men kan till exempel göra följande förebyggande åtgärder före och efter häckningen:

  • Rensa tak och hängrännor från gamla bon
  • Blockera lämpliga sittplatser på hus med nät eller spänntrådar
  • Sätta upp rovfågelatrapper/drakar på husets tak.
  • Se till att det inte finns tillgång till mat för fåglarna inom fastigheten

Även andra verksamhetsutövare, till exempel caféer och restauranger, har ansvar för att hålla rent vid uteserveringar och avfallsbehållare så att fåglar och skadedjur inte får tillgång till mat.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 december 2022