Gå till innehåll

Verktygsfält

Ändring av detaljplan för Häljestorp mm, nr 477

INFÖR SAMRÅD

Byggnadsnämnden har beviljat positivt planbesked för ändring av detaljplan för Häljestorp mm, nr 477. Planområdet är beläget vid Trestad Center, söder om väg 44.

Syftet med ändring av detaljplan är att få prövat möjligheten att flytta planbestämmelsen om kraftledningsgata genom planområdet för att möjliggöra utökad yta för verksamheten.

I samband med planändringen digitaliseras planen vilket innebär att planbestämmelserna i den ursprungliga [stadsplanen/detaljplan] tolkas och i plankartan kommer de anges på ett sådant sätt som planbestämmelser formuleras i dag. Planbestämmelserna anpassas till de befintliga förhållanden som finns i området.

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Hamdi Alsayed, e-post:
hamdi.alsayed@vanersborg.se eller telefon 0521-72 11 94.

BYGGNADSNÄMNDEN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 april 2024