Gå till innehåll

Verktygsfält

Detaljplan för Lasarettet 6 och 7

INFÖR SAMRÅD

Byggnadsnämnden meddelade den 17 maj 2022 positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Lasarettet 6 och 7.

Planområdet är beläget på södra sidan om Älvsborgsbanan, i anslutning till resecentrum, Vänerparken och Trons kapell. Trafikmatning sker från Edsgatan/Edsvägen. Planområdets areal är ca 12 000 m2 och innefattar fastigheterna Lasarettet 6 och 7 samt del av fastigheten Lasarettet 2. Samtliga fastigheter är privatägda. Sökanden är Intea Fastigheter AB som äger Vänerparken. Företaget specialiserar sig på lokaler för samhällsfunktioner.

Syftet med planansökan är att få prövat möjligheten att utveckla området
med lokaler för kontor och samhällsverksamheter i nära anslutning till resecentrum

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Marie Karlsson, e-post:
marie.karlsson03@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 06.

BYGGNADSNÄMNDEN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 november 2023