Gå till innehåll

Verktygsfält

Detaljplan för Esslingetorp 1:4

INFÖR SAMRÅD

Byggnadsnämnden meddelade den 6 december 2022 positivt planbesked för att upprätta detaljplan för för Esslingetorp 1:4 med flera i Brålanda. Planområdet är beläget i Brålanda mellan Europaväg 45 och Frändeforsån

Syftet med detaljplanen är att få prövat möjligheten att utveckla Esslingetorp 1:4 med en teknisk anläggning.

Planområdets areal är ca 25 000 m2 och innefattar Esslingetorp 9:2 och del av Esslingetorp 1:4. Båda fastigheterna är kommunägda.

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Marie Karlsson, e-post:
marie.karlsson03@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 06.

BYGGNADSNÄMNDEN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 november 2023