Gå till innehåll

Verktygsfält

Detaljplan för Krickan 1

INFÖR SAMRÅD

Byggnadsnämnden har beviljat positivt planbesked för detaljplan för krickan 1. Planområdet är beläget i Torpa och angränsar till Kastanjevägen, Gropbrovägen, Torpavägen och Flanaden.

Syftet med detaljplanen är att utforma en flexibel detaljplan som främjar förändring och utveckling av fastigheten genom att bredda användningsmöjligheterna inom området för att skapa en levande, trygg och aktiv miljö i området mellan Sportcentrum och bostadsområdet Torpa.

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post:
anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 april 2024