Gå till innehåll

Verktygsfält

Detaljplan för Nabbensberg Västra

INFÖR SAMRÅD

Byggnadsnämnden meddelade den 22 januari 2019 positivt planbesked för att upprätta detaljplan för västra Nabbensberg.

Planområdet ligger strategiskt vid stadens södra infart, i anslutning till befintliga bostadsområden och grönområden. Det gränsar i norr till tre punkthus och Quality hotell, i öster och söder till villabebyggelse och i väster till Edsgatan och det kommunala naturreservatet Nygårdsängen. Marken kan idag närmast beskrivas som öppen ängsmark med träd i södra delen

Syftet med planansökan är att upprätta en ny detaljplan för bostäder, handel, idrott och skola. Ett nytt bostadsområde möjliggörs i nära anslutning till befintlig bebyggelse i form av flerbostadshus och villor,närhet till naturen och centrum

Upplysningar lämnas via planarkitekt Angelika Lunnari, e-post:
angelika.lunnari@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 75.

BYGGNADSNÄMNDEN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 november 2023