Gå till innehåll

Verktygsfält

Detaljplan för del av Sörbyn 1:2, Brålanda

INFÖR SAMRÅD

Byggnadsnämnden meddelade den 19 september 2023 positivt planbesked för att upprätta detaljplan för del av Sörbyn 1:2. Planområdet är beläget i Brålanda tätort och angränsar till Rasta Sverige AB:s egen fastighet i söder och fastigheterna Sörbyn 17:1 och Sörbyn 17:5 i norr där Hemsö vårdfastigheter respektive Vänersborgsbostäder är fastighetsägare.

Sökande är Rasta Sverige AB som äger och bedriver verksamhet på den fastighet som angränsar till planområdet i söder. Syftet är att genom planläggning få prövat möjligheten att utöka befintlig verksamhet för att kunna erbjuda uppställningsplatser för personbilar och större fordon samt en vätgasstation. Sökande önskar även att pröva möjligheten att bebygga del av området med hotell.

Planområdets areal är ca 1,2 ha och innefattar del av fastigheten Sörbyn 1:2 som idag ägs av Vänersborgs kommun.

Upplysningar lämnas via planarkitekt Alexandra Swahn, e-post:
alexandra.swahn@vanersborg.se eller telefon 0521-72 14 31.

BYGGNADSNÄMNDEN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 oktober 2023