Gå till innehåll

Verktygsfält

Detaljplan för del av Margreteberg 1:8

INFÖR SAMRÅD

Byggnadsnämnden meddelade den 21 juni 2022 positivt planbesked för att upprätta detaljplan del av Margreteberg 1:8 i Vänersborg. Planområdet är beläget på södra Vänersnäs, i anslutning till infartsvägen mot fritidshusområde Gaddesanna.

Syftet med planansökan är att få prövat möjligheten att utveckla delar av fastig-
heten för villabebyggelse. Sökanden tänker en etappvis utbyggnad med syfte att kunna avstycka tomter för åretrunt-bebyggelse.

Upplysningar lämnas via planarkitekt Alexandra Åberg, e-post:
alexandra.aberg@vanersborg.se eller telefon 0521-72 14 31.

BYGGNADSNÄMNDEN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 november 2023