Gå till innehåll

Verktygsfält

Pågående detaljplaner

I listan nedan presenteras de förslag på detaljplaner och planprogram som miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta med. Alla planer befinner sig i olika skeden. Ju längre vi kommit i arbetsprocessen, ju mer information kan du hitta om respektive förslag.

Klicka på texten i menyn till höger för att läsa mer om respektive förslag.

Påverkbara planer

När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Syftet med samråd och granskning är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan samt samla in synpunkter.

Under samråd/granskning finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslagen fram till respektive angivet slutdatum.

Detaljplaner och översiktsplaner på samråd och granskning

Plan

Status

Pågår mellan:

Ändring av stadsplan för del av Onsjöområdet (Hede I), nr 285 Öppnas i nytt fönster.

SAMRÅD

19 juni-15 augusti 2024
Detaljplan för Lagern 10 m.fl. Öppnas i nytt fönster.

GRANSKNING

1 juli-23 augusti 2024
Detaljplan för Grunnebo Södra

GRANSKNING

2 juli-30 augusti 2024

 

Pågående detaljplaner

Inför samråd

Inför granskning

Inför antagande

För tillfället befinner sig ingen detaljplan i detta skede.

Efter antagande

För tillfället befinner sig ingen detaljplan i detta skede.

Överklagade planer

För tillfället befinner sig ingen detaljplan i detta skede.


Karta Pågående detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartan fungerar bäst i Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Om du har frågor angående pågående planer och beslutsprocessen är du alltid välkommen att kontakta någon av kommunens planhandläggare.

BYGGNADSNÄMNDEN

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 juni 2024