Gå till innehåll

Verktygsfält

Blåsut skola

Bilden visar Blåsuts skola

På Blåsut skola går omkring 190 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Fritidshemmet erbjuder meningsfull verksamhet för de elever vars vårdnadshavare arbetar.

På skolan arbetar mycket erfarna pedagoger med hög behörighet för den undervisning som bedrivs. Prioriteringen av lärarnas arbetsmiljö gör att dessa är motiverade för sina uppdrag och att arbeta kvar på skolan i många år, vilket i sin tur leder till trygghet och kontinuitet för eleverna.

Skolan är centralt placerad på västra sidan Dalbobron i ett lugnt bostadsområde. Vi har en engagerad föräldraförening som stärker samverkan mellan skola och vårdnadshavare och som skapar förutsättningar för skolaktiviteter som annars inte hade varit möjliga att genomföra. I skollokalerna finns även en biblioteksfilial.

Skolans optimala storlek gör att alla känner alla, vilket skapar en känsla av trygghet och gemenskap bland eleverna. Vi arbetar regelbundet ålders- och ämnesövergripande, för att stärka vi-känslan på skolan, vilket även stärks av våra fadderklasser, som innebär att de äldre eleverna tar hand om de som är tre år yngre och genomför aktiviteter tillsammans.

Besöksadress:
Karlsbergsvägen 36
Vänersborg

Rektor:
Melker Eksell

Telefon:
0521-72 17 69

E-post:
melker.eksell@vanersborg.se

Telefon expedition:
0521-72 17 60


Barn- och elevhälsan
:
På varje skola finns ett elevhälsoteam där specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och skollogoped ingår tillsammans med rektor.

Fritidshem
På morgonen från kl 6.15 och på eftermiddagen efter kl 16.30 kan ni nå fritidspersonalen på tel 0521-72 16 67.

Tabell över fritidshemsavdelningar och telefonnummer

Fritidshem

Telefonnummer

Hörnan fritids

0521-72 16 75

Karlsbergsvägens fritids

0521-72 16 96

Gruvans fritids

0521-72 16 67

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 september 2023