Gå till innehåll

Verktygsfält

Rösebo skola F-3

Bild på Rösebo skola

"Den lilla skolan med det stora hjärtat"

Rösebo skola med tillhörande fritidshem är en drygt 100-årig idyll med elever i förskoleklass till årskurs 3.
Vi arbetar åldersblandat med tematiskt arbetssätt. Vår fantastiska utemiljö använder vi så gott som dagligen i vår undervisning och den är även viktig för fritidhemmets arbete. På rasterna finns skolgården med både trädgård och skog. Slöjd och idrottsundervisning har vi på Frändeskolan.

GRUNDBULTEN -

är namnet på vårt värdegrundsarbete som vi är stolta över. Det handlar om värme, omtanke och respekt för varandra och allt det vi har tillsammans. När det fungerar får vi studiero och kan sätta fokus på kunskaper och lärande. Därför är Grundbulten alltid med oss.

Besöksadress:
Rösebo Skola
Vänersborg


Rektor
:
Pernilla Bredberg

Telefon:
0521-72 16 56

E-post:
pernilla.bredberg@vanersborg.se


Expedition:
0521-72 24 25


Barn- och elevhälsan:
På varje skola finns ett elevhälsoteam där specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och skollogoped ingår tillsammans med rektor.

Fritidshem:
0521-72 30 34

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 september 2023