Gå till innehåll

Verktygsfält

Skerrud skola

Bild på Skerruds skola

Välkommen till Skerrud skola!

På Skerrud skola går elever från förskoleklass till och med åk 6. Klasserna är åldersblandade. För de elever som behöver fritidshem, så finns vår avdelning i samma lokaler som skolan.

Skerruds skola är en mindre skola, som ligger skogsnära två och en halv mil nordost om Vänersborg.

Vår helhetsidé på Skerrud skola är att alla ska känna glädje, utmanas och utvecklas i god lärandemiljö. Vi utformar klassrum och skolgård för mångfald och variation i undervisning och lek. Vi sätter eleven i fokus och arbetar för allas möjligheter att lyckas.

Besöksadress:
Skerrud 3642
Skerrud

Rektor F-3:
Laila Gunnarsson

Telefon:
0521-72 22 11

E-post:
laila.gunnarsson@vanersborg.se


Rektor 4-6
:
Kerstin Runfors Boman

Telefon:
0521-72 22 56

E-post:
kerstin.boman@vanersborg.se


Expedition:
0521-72 22 59


Till skolan
:
0521-72 24 10


Barn- och elevhälsan:
På varje skola finns ett elevhälsoteam där specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och skollogoped ingår tillsammans med rektor.


Fritidshem:
073-661 03 10

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 september 2023