Gå till innehåll

Verktygsfält

Silvertärnan

Bild på Silvertärnan

Målsättningen med vårt arbete är att stimulera varje elev att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.

För att lyckas med detta krävs professionell och engagerad personal som arbetar i nära samverkan med eleven och dess vårdnadshavare.

”På Silvertärnan förbereds eleverna att flyga långt på trygga vingar. Lärandet sker genom samarbete, ansvar och hälsa.”

Silvertärnan Väster och Öster finns på Idrottsgatan inte långt från Sportcentrum.
I skolan finns ca 410 elever fördelade på 15 grundskoleklasser åk 7-9. Klasserna är fördelade på tre arbetslag. Det finns även en särskild undervisningsgrupp (SU).

Besöksadress:
Idrottsgatan 7
Vänersborg


Rektor Väster:
Charlotte Karlsson

Telefon:
0521-72 20 97

E-post:
charlotte.karlsson@vanersborg.se


Rektor Öster
:
Johan Zetterström

Telefon:
0521-72 18 08

E-post:
johan.zetterstrom@vanersborg.se


Expedition:
0521-72 20 98


Studie- och yrkesvägledare:
0521-72 18 04


Barn- och elevhälsan:
På varje skola finns ett elevhälsoteam där specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och skollogoped ingår tillsammans med rektor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 september 2023