Gå till innehåll

Verktygsfält

Rånnum skola

Bild på Rånnum skola

Rånnums skola som ligger i centrum av Vargön har en fin utemiljö och ljusa lokaler tillsammans med musikskolan.

Det är en mindre skola med ca 200 elever från förskoleklass till år 6 och skolan har två fritidshem. På en skola av den här storleken blir ingen anonym. Här ges möjligheter att arbeta i lugn och ro och i nära kontakt med varandra. Personalen har en bred kompetens och ett utvecklat samarbete. Vi vill att våra elever skall gå ut i världen med en grundläggande tro på sin egen förmåga och lust att lära mera.

En skola i rörelse - både fysiskt och utvecklingsmässigt

  • Rörelse och utevistelse är viktigt.
  • Skolan är utrustad med IT-utrustning som används som verktyg i skolarbetet.

Vår utgångspunkt är att alla:

  • kan lära
  • kan ta ansvar
  • har lika värde oavsett behov
  • ska visa respekt för varandra

Besöksadress:
Nordkroksvägen 5
468 30 Vargön


Rektor F-3 och Lillgårdens fritids:
Mattias Larsson

Telefon:
0521-72 22 98

E-post:
mattias.larsson@vanersborg.se


Rektor 4-6 och Storegårdens fritids
:
Yvonne Åsberg

Telefon:
0521-72 22 78

E-post:
yvonne.asberg@vanersborg.se

Telefon expedition:
0521-72 22 99


Telefon personalrum:
0521-72 23 05


Barn- och elevhälsan
:
På varje skola finns ett elevhälsoteam där specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och skollogoped ingår tillsammans med rektor.

Tabell för fritidshemsavdelningar och telefonnummer

Fritidshem

Telefonnummer

Fritidshem Lillgården

0521-72 23 02

Fritidshem Storegården

0521-72 23 03


Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 september 2023