Gå till innehåll

Verktygsfält

Frändeskolan

Bilden visar Frändeskolan

Välkommen till oss på Frändeskolan!

Vi är en skola, med cirka 200 elever fördelade från förskoleklass till åk 6, som ligger i Frändefors. Tillsammans arbetar vi för en trygg och lärande skola. Hos oss är ”alla elever allas ansvar” och vi vet att vi kan göra så mycket mer genom att arbeta med samsyn, delaktighet och engagemang.

Ett tryggt klimat med respekt och gemenskap är goda byggstenar för viljan att lära, utvecklas och kan ge drivkraft till att ta ansvar. Vi vill skapa en tillgänglig lärmiljö både inom- och utomhus som stimulerar och skapar möjlighet för att pröva nytt och samtidigt ta vara på den erfarenhet och kunskap vi har med oss.

På vår skola har vi även fritidsverksamhet. Fritids finns öppet från kl. sex på morgonen och stänger kl. halv sex på kvällen. Fritids ger utrymme för lek, lärande och omsorg. Tillsammans arbetar vi alla för att tillgängliggöra vår verksamhet för alla elever.

Besöksadress:
Ringaregatan 2
Frändefors


Rektor
:
Pernilla Bredberg

Telefon:
0521-72 16 56

E-post:
pernilla.bredberg@vanersborg.se


Expedition
:
0521-72 24 25

Sjukanmälan personalrum:
0521-72 24 16


Barn- och elevhälsan:
På varje skola finns ett elevhälsoteam där specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och skollogoped ingår tillsammans med rektor.

Tabell över fritidshemsavdelningar och telefonnummer

Fritidshem

Telefonnummer

Fritids Stjärnan

0521-72 24 19

Fritids Månen

0521-72 24 21Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 januari 2024