Gå till innehåll

Verktygsfält

Mariedalskolan

Bild på Mariedalskolan

Mariedalskolan är en stor skola med drygt 500 elever från förskoleklass till årskurs 6.

På skolan finns även anpassad grundskola upp till årskurs 6. Vi har flera olika fritidshem för alla våra elever som behöver omsorg före och efter skoldagen.

Mariedalskolan har en varierad och rymlig skolgård som angränsar till skog och natur. Detta inspirerar till rörelse, lek och utomhusvistelse.

Vårt nyrenoverade bibliotek ger eleverna tillgång till ny och spännande litteratur som lockar till läsning.

Mariedalskolan är en skola där varje elev ges förutsättningar att inhämta och utveckla kunskaper och värden för ett livslångt lärande. Med glädje, stolthet och respekt lär vi tillsammans.

Besöksadress:
Restadvägen 22
Vänersborg


Rektor F-3
:
Anna Edensvärd

Telefon:
0521-72 10 49

E-post:
anna.edensvard@vanersborg.se

Rektor 4-6:
Svante Flood

Telefon:
0521-72 10 36

E-post:
svante.flood@vanersborg.se

Rektor anpassad grundskola:
Erika Halma

Telefon:
0521-72 10 41

E-post:
erika.halma@vanersborg.se


Expedition:
0521-72 10 45


Barn- och elevhälsan:
På varje skola finns ett elevhälsoteam där specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och skollogoped ingår tillsammans med rektor.

Köket:
Vid frånvaro för barn som har specialkost anmäls detta direkt till köket innan klockan 8.00: 0521-72 15 78


Tabell för fritidshemsavdelningar och telefonnummer

Fritidshem

Telefonnummer

Tellus

0521-72 17 99

Draken

0521-72 16 89

Pluto

0521-72 21 78

Stjärnan

0521-72 21 95

Solen

0521-72 10 31

Månen

0521-72 17 01

Solstrålen (anpassad grundskola)

0251-72 10 38

Mars (anpassad grundskola)

0521-72 16 80

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 september 2023