Gå till innehåll

Verktygsfält

Vänerparkens skola

Bild på Vänerparkens skola

På Vänerparkens skola går elever i åk 7-9.

Skolan är centralt belägen och här går ca 250 elever fördelade på 9 klasser och en särskild undervisningsgrupp för elever i behov av ett mindre sammanhang. Skolan består av en huvudbyggnad med klassrum, matsal, administration och elevcafé. Genom en inglasad övergång tar vi oss till klassrum i huset intill där vi har ytterligare klassrum för teoretiska ämnen samt musiksal. På skolgården finns en byggnad där eleverna undervisas i NO-ämnen och hem- och konsumentkunskap. Idrott och hälsa har eleverna i idrottshallarna på Idrottscentrum.

På pauser mellan lektioner finns möjlighet till bollspel och häng på skolgården. Inomhus har vi soffor och bord för spel i vår glasgång och även i elevcaféet i huvudbyggnaden. Elevrådet är aktivt i att vara med och påverka sin rastmiljö.

På Vänerparkens skola arbetar vi i arbetslag och ämneslag och på skolan finns ett elevhälsoteam bestående av specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, SYV, rektor samt tillgång till skolpsykolog, skolläkare och logoped. På Vänerparkens skola arbetar vi aktivt med att utveckla arbetet med elevers rätt till utbildning och tillgängligheten i lärmiljön i syfte att varje elev ska nå så långt som möjligt både kunskapsmässigt och socialt. För oss är det viktigt att varje elev upplever en trygg skola med bästa förutsättningar för lärande och att allt arbete görs i nära samverkan med eleven och dess vårdnadshavare.

Besöksadress:
Vänerparken 11
Vänersborg

Rektor:
Christina Öberg

Shpend Rukiqi

Telefon:
Christina 0521-72 17 45

Shpend 0521-72 17 96

E-post:
christina.oberg@vanersborg.se
shpend.rukiqi@vanersborg.se

Expedition:
0521- 72 14 05

Studie- och yrkesvägledare:
0521-72 17 14

Barn- och elevhälsan:
På varje skola finns ett elevhälsoteam där specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och skollogoped ingår tillsammans med rektor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 augusti 2023