Gå till innehåll

Verktygsfält

Öxnered skola

Bild på Öxnered skola

Öxnered skola är en F-6-skola med kapacitet för att ta emot strax över 500 elever. Vi är belägna med naturen runt knuten, så vi är gärna ute i skogen och vår närmiljö så ofta vi kan.

Öxnered skola präglas av våra fyra ledord; ansvar, flexibilitet, motivation och tillit

Ansvar

Vi tar ansvar för varandra på skolan och visar att hos oss är alla lika mycket värda. Vi bemöter såväl elever som vuxna med respekt. Vi visar att hos oss är gemenskapen stark och skapar en trygghet och möjlighet att få vara den man är, och vem man vill vara. Vi är övertygade om att alla gör rätt om de kan, såväl barn som vuxna.

Vi är rädda om våra saker och tar ansvar för vår gemensamma miljö, såväl invändigt som utomhus. Hos oss är det viktigt med ärlighet och att ta konsekvenserna av sådant man gör, såväl positivt som negativt.

Flexibilitet

Genom att var flexibla ansvarar vi också för att ta beslut som grundar sig på hänsynen till varandras behov. Med inställningen i att allt vi gör ska leda till att ge våra elever de bästa möjliga förutsättningar som finns för att de ska nå så långt som möjligt, både socialt och kunskapsmässigt är vi öppensinnade och ser positivt på de utmaningar som uppstår.

Vi erbjuder en tillgänglig lärmiljö där vi utformar både möblering som undervisningens upplägg utifrån såväl individens, som gruppens behov. Eleverna ska ges möjlighet att vara medskapare i sin egen lärprocess.

Analys och uppföljning är naturliga delar av vår vardag för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevernas lärande. Men tydlighet, struktur, samsyn och samarbete skapar vi möjligheter till en dynamisk organisation. I den dynamiska organisationen skapas möjligheter att göra varandra bra.

Motivation

Med trygga, ansvarsfulla relationer skapas grunden för allt lärande. Genom glädje, inkludering och engagemang ger vi våra elever möjligheten att nå sina mål.

För oss är det viktigt att känna en meningsfullhet och ett sammanhang för att motivationen ska öka. Därför är det formativa förhållningssättet viktigt för oss, där processen blir en viktig motivator för progressionen, utvecklingen och framgången.

Vi tror på konstruktiv och positiv feedback som en viktig del i hur vi skapar en skola där man trivs, utvecklas och vill gå till.

Tillit

På Öxnered skola arbetar vi tillsammans för att skapa förtroendefulla relationer där självkänsla, trygghet och glädje kan blomstra.

På vår skola är den kollegiala strukturen viktig och vi tror att laget är större än jaget. Vi är en organisation där vi tillåter oss att vara olika, men med tydliga gemensamma målbilder och visioner, där vi alla kan och vill bidra. Vi tror på ett distribuerat ledarskap med stor delaktighet och inflytande, för såväl elever som personal. Vi bygger organisationen tillsammans och anpassar det efter de behov som finns.

Besöksadress:
Öxneredsvägen 125
Vänersborg

Rektor F-3:
Carina Karlström

Telefon:
0521-72 17 72

E-post:
carina.karlstrom@vanersborg.se


Rektor 4-6
:
Linda Forssén

Telefon:
0521-72 17 50

E-post:
linda.forssen@vanersborg.se


Expedition:
0521-72 19 53


Barn- och elevhälsan:
På varje skola finns ett elevhälsoteam där specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och skollogoped ingår tillsammans med rektor.

Tabell för fritidshemsavdelningar och telefonnummer:

Fritidshem

Telefonnummer

Hemvist F & 3, Fritids FSK

0521 72 17 21

Hemvist 1 & 4, Fritids år 1

0521-72 17 24

Hemvist 2 & 5, Fritids år 2

0521-72 16 94

Hemvist 6

0521-72 17 68

Fritids år 3-6

0521-72 17 71

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024