Gå till innehåll

Verktygsfält

Välkomsten Vänersborg

Välkomsten Vänersborg tar emot nyanlända elever som ska börja i svenska skolan.

Målet med Välkomsten är att alla nyanlända elever som börjar skolan i Vänersborg ska få en bra skolstart. Välkomstens lärare kartlägger elevens bakgrund, styrkor, intressen och förmågor på elevens modersmål. Denna kartläggning ligger sedan till grund för att anpassa utbildningen efter elevens behov. Vår verksamhet finns i lokaler som ligger i Tärnan, en av kommunens grundskolor. Välkomsten erbjuder skolskjuts med buss, för de elever som behöver det.

Längre ner på sidan under Relaterad information finns;

  • Ansökan om skola för nyanländ elev till Sverige

  • Kontaktuppgifter till Välkomsten, vid frågor, ring oss gärna
  •  
  • Kontaktuppgifter till Kunskapsförbundets växel för att kopplas vidare till språkintroduktion, för elever födda 2004, 2005, 2006


Inskrivning
Elevens första möte på Välkomsten sker genom ett besök och inskrivningssamtal där vi presenterar vår verksamhet. I inskrivningssamtalet får elev och vårdnadshavare eller god man information och träffar lärare, oftast med tolk. Det finns också möjlighet att ställa frågor om skolstarten innan eleven börjar på Välkomsten.

Kartläggning
På Välkomsten arbetar lärare med erfarenhet av flerspråkiga elever. Under tiden som eleven går hos oss på Välkomsten (6-8 veckor) sker kartläggning av elevens bakgrund, styrkor, intressen och förmågor. Kartläggningen görs på elevens starkaste språk. Kartläggningen ligger sedan till grund för att anpassa utbildningen efter elevens förutsättningar och behov. Eleven får också undervisning i svenska.

Fortsatt skolgång
I Sverige finns det möjlighet till skolval som innebär att vårdnadshavare kan önska plats på en viss skola. På Vänersborgs kommuns hemsida finns också mer information om skolorna i Vänersborg, var de ligger och hur skolorna arbetar, se under relaterad information Grundskolor. Innan eleven börjar på sin skola tar personalen på Välkomsten kontakt med skolan för att göra en överlämning av kartläggningen. Mottagande skola planerar elevens fortsatta utbildning med utgångspunkt i kartläggningen.

Om en elev inte kan delta i skolarbetet på grund av sjukdom, läkarbesök, tandläkarbesök eller annan orsak ska det alltid anmälas till Välkomsten, se kontaktuppgifter under relaterad information.

Uppge elevens namn samt orsak till frånvaron.

Du måste meddela varje dag som eleven är frånvarande.
Tack för hjälpen!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 maj 2023