Gå till innehåll

Verktygsfält

Granåsskolan

Bild på Granåsskolan

Granåsskolan - Vänskap Kunskap Framtid

Välkomna till Granåsskolan

Granåsskolan är en F-6 skola med ca 320 elever som är indelad i två enheter, åk F-3 och åk 4-6. Det är två klasser i varje årskurs från förskoleklass till åk 6. På skolan finns fem fritidshemsavdelningar, Fritids 1-4 har barn från förskoleklass till årskurs 2. Storfritids har barn från årskurs 3 till 6.

Eleverna i åk F-3 samt fritidshemmen för F-2 har Christina Nilsson som rektor.
Eleverna i åk 4-6 samt storfritids har Christina Sikström som rektor.

Granåsskolan har en aktiv Föräldraföreningen, mer information hittar ni nedan.

Vänskap ger kunskap för en bra framtid

På Granåsskolan har vi stor tilltro till elevernas möjlighet att lära och utvecklas. Vi vill ge alla elever goda förutsättningar att nå sin fulla potential. Våra elever får vistas i en trygg och trivsam miljö med god gemenskap. Skolan har en härlig natur inpå knutarna, som vi använder oss mycket av för undervisning, rörelse och lek. Vi har ett positivt arbetsklimat. Personalen har bred kompetens och ett stort engagemang. Vi har ett aktivt värdegrundsarbete "Vara Vänner" där vi jobbar för ett gott socialt klimat.

Vara vänner

Bilden visar logotype för Granåsskolans "Vara Vänner"

Granåsskolan skall vara en skola helt fri från kränkande uttryck, olämpligt ordval och attityd. Vi skall ha en skola där alla trivs och känner sig trygga. Vi behöver då tydliga regler men också en varm och vänlig atmosfär. Tillsammans med er vårdnadshavare kan vi arbeta för ett bra klimat på vår skola. Vårt arbete "Vara vänner" är en del i vår strävan.

Besöksadress:
Snödroppsvägen 2
Vargön


Rektor F-3
:
Christina E Nilsson

Telefon:
0521-72 22 95

E-post:
christina.e.nilsson@vanersborg.se


Rektor 4-6:
Christina Sikström

Telefon:
0521-72 22 03

E-post:
christina.sikstrom@vanersborg.se


Expedition:
0521-72 22 91


Barn- och elevhälsan:
På varje skola finns ett elevhälsoteam där specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och skollogoped ingår tillsammans med rektor.

Tabell för fritidshemsavdelningar och telefonnummer

Fritidshem

Telefonnummer

Fritids 1

0521-72 22 85

Fritids 2

0521-72 22 86

Fritids 3

0521-72 22 87

Fritids 4

0521-72 22 88

Storfritids

0521-72 22 90

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 september 2023