Gå till innehåll

Verktygsfält

Ändring av stadsplan för Mariedalsskolan, plan nr 128

INFÖR SAMRÅD

Byggnadsnämnden har beviljat positivt planbesked för ändring av stadsplan för Mariedalsskolan, plan nr 128.

Planområdet är beläget väster om Restadvägen i direkt anslutning till korttidshem Mariedal. Mellan korttidshem Mariedal och Mariedalsskolan finns en gång- och cykelväg.

Avsikten med planändringen är att öka tillåten höjd på byggnaderna för att möjliggöra uppförandet av en idrottshall.

I samband med planändringen digitaliseras planen vilket innebär att planbestämmelserna i den ursprungliga stadsplanen tolkas och i plankartan kommer de anges på ett sådant sätt som planbestämmelser formuleras i dag. Planbestämmelserna anpassas till de befintliga förhållanden som finns i området.

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Hamdi Alsayed, e-post:
hamdi.alsayed@vanersborg.se eller telefon 0521-72 11 94.

BYGGNADSNÄMNDEN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 april 2024