Gå till innehåll

Verktygsfält

Bild på Björkvägens förskola

Björkvägens förskola

Björkvägens förskola är belägen i Vargön med närhet till skog och natur.

Förskolan består av ett storarbetslag med barn mellan 1-5 år där vi arbetar i tre mindre team. Förskolan har en stor gård där det ges möjlighet till lek, samspel, undervisning, lärande och kommunikation mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare.

Björkvägens förskola vill att tryggheten ska finnas som en röd tråd genom hela vistelsen i verksamheten. Alla ska känna trygghet och bekräftelse; i jaget, i gruppen, i verksamheten och överallt i vardagen. Tillsammans utforskar vi världen. Vi lär av varandra och delger kunskap och erfarenheter. Alla medskapar och samspelar på lika villkor. Nyfikenheten bygger på lusten att lära. Tillsammans väcker och utvecklar vi kunskap och lärande. Genom nyfiket stimulerande pedagoger förbereder vi barnen för framtidens möjligheter och utmaningar.

Vi har tryggheten, vi är medskapande, vi blir nyfikna

Barnhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt. Förskolan ska skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Arbetet med barnhälsa ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

Förskolans arbete med barnen behöver ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet. På Björkvägens förskola är vi måna om att skapa goda relationer med barnens vårdnadshavare. En god samverkan förskola och hem bidrar till ökad trivsel och trygghet och ger barnen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära.

Några exempel på samverkansformer som erbjuds:

  • Introduktionsmöte/Uppstartsmöte
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldraträffar
  • Drop-in-fika

Rektor
Pia Mattsson

Telefon:
0521-72 17 70

E-post:
pia.mattsson@vanersborg.se

Besöksadress:
Björkvägen 20
Vargön

Postadress:
Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Avdelning:
0521-72 23 13

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024