Gå till innehåll

Verktygsfält

Bild på Lindvägens förskola

Lindvägens förskola

Lindvägens förskola ligger i centrala Vargön. Förskolan ligger med gångavstånd till Rånnums skola, Vargöns bibliotek och har många grönområden i närheten som vi lätt och snabbt kan ta oss till om vi inte väljer att vara på vår egen lummiga och spännande gård som inbjuder till lek och lärande.

Lindvägens förskola, som startade 1974, har en härlig varierande utemiljö med mycket träd och ett litet berg där barnen kan leka, utforska och få utlopp på sin energi. Förskolan består av fyra avdelningar som delar in sig i sex grupper under dagen. Vi arbetar utifrån ett helhetstänk där barnen står i centrum och ska få möjlighet att utvecklas och lära tillsammans.

Vi ser Lindvägens förskola som en mötesplats för utveckling och lärande där barnen och pedagogerna utvecklas, utmanas och lär tillsammans. Vi ser våran lärmiljö som en viktig del i vårt arbete och arbetar aktivt med att förändra den så att den är inspirerande, utvecklande och ger barnen möjlighet till lek och lärande och kommunikation. Vi erbjuder barnen ett varierat innehåll i vår undervisning, där vi vuxna är närvarande, delaktiga och utmanar och stimulerar barns aktiviteter och lekar. Hos oss är det viktigt att alla barn får ett lustfyllt lärande och blir stöttade, hörda och utmanade utifrån just sina förmågor och sitt behov. Varje läsår väljer vi att arbeta utifrån olika teman/projekt som grundar sig i barnens intressen och läroplanens mål.

Barnhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt. Förskolan ska skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Arbetet med barnhälsa ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

Rektor
Sandra Roos

Telefon:
0521-72 15 59

E-post:
sandra.roos@vanersborg.se

Besöksadress:
Lindvägen 2
Vargön

Postadress:
Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Tabell över avdelningar och telefonnummer:

Avdelning

Telefonnummer

Felix

0521-72 23 14

Findus

0521-72 23 15

Forskarna

0521-72 23 61

Upptäckarna

0521-72 23 56


Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024