Gå till innehåll

Verktygsfält

Gasverksgatan 1

Gasverksgatans förskola

Gasverksgatans förskola ligger i ett trevligt tvåvåningshus, centralt i Vänersborg.

Vi har en gård som erbjuder många möjligheter till varierad lek och lärande.

Vi erbjuder förskoleverksamhet på fyra avdelningar, Lille Skutt, Bamse, Katten Jansson och Skalman.

Förskolan är lustfylld, rolig, lärorik och innefattar en social gemenskap. Vi lägger stor vikt vid att se varje individ. Hos oss vill vi att alla barn ska känna sig trygga och sedda.

För att skapa en lugn, trygg och trivsam miljö delas de större avdelningarna in i mindre team under större delen av dagen. Detta för att det i den mindre gruppen ges större möjlighet till individuell utveckling hos barnet.

Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

Besöksadress:
Gasverksgatan 15
Vänersborg

Rektor
Malin Olsson

Telefon:
0521-72 23 08

E-post:
malin.olsson02@vanersborg.se

Tabell över avdelningar och telefonnummer:

Avdelning:

Telefonnummer

Bamse

0521- 72 16 69

Katten Jansson

0521- 72 16 70

Lille Skutt

0521- 72 16 31

Skalman

0521- 72 17 16 68


Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2023