Gå till innehåll

Verktygsfält

Gasverksgatan 1

Gasverksgatans förskola

Gasverksgatans förskola ligger i ett trevligt tvåvåningshus, centralt i Vänersborg.

Vi har en gård som erbjuder många möjligheter till varierad lek och lärande.

Vi erbjuder förskoleverksamhet på fyra avdelningar, Lille Skutt, Bamse, Katten Jansson och Skalman.

Förskolan är lustfylld, rolig, lärorik och innefattar en social gemenskap. Vi lägger stor vikt vid att se varje individ. Hos oss vill vi att alla barn ska känna sig trygga och sedda.

För att skapa en lugn, trygg och trivsam miljö delas de större avdelningarna in i mindre team under större delen av dagen. Detta för att det i den mindre gruppen ges större möjlighet till individuell utveckling hos barnet.

Barnhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt. Förskolan ska skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Arbetet med barnhälsa ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

Samverkan med vårdnadshavare

”I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” (Läroplan för förskolan)

På Gasverksgatans förskola är vi måna om att skapa goda relationer med barnens vårdnadshavare. En god samverkan förskola och hem bidrar till ökad trivsel och trygghet och ger barnen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära.

Några exempel på samverkansformer som erbjuds:

  • Introduktionsmöte
  • Uppföljningssamtal efter introduktionen
  • Utvecklingssamtal
  • Blogg
  • Dokumentationsskåp på utsidan av förskolan

Rektor
Malin Olsson

Telefon:
0521-72 17 23

E-post:
malin.olsson02@vanersborg.se

Besöksadress:
Gasverksgatan 15
Vänersborg

Postadress:
Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Tabell över avdelningar och telefonnummer:

Avdelning:

Telefonnummer

Bamse

0521- 72 16 69

Katten Jansson

0521- 72 16 70

Lille Skutt

0521- 72 16 31

Skalman

0521- 72 17 16 68


Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024