Gå till innehåll

Verktygsfält

Bild på Brålanda förskola

Brålanda förskola

Välkommen till Brålanda förskola som är belägen i Brålanda samhälle, med närhet till en f-6 skola samt idrottshall, musikskola och mycket grönområde.

På Brålanda förskola finns barn mellan 1-5 år fördelat på 6 avdelningar, 10 barngrupper och 111 barn.
Förskolan har eget kök som lagar och serverar alla måltider under dagen.
Förskolan har certifierats med "Grön Flagg" i många år, jobbar för hållbart liv där våra barn ska få möjlighet att utvecklas till världsmedborgare.

Barnkonventionen, skollagen, styrdokumentet Lpfö 2018 och Vänersborgs Kommuns mål och resursplan är verksamhetens riktlinjer.

Barnhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt. Förskolan ska skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Arbetet med barnhälsa ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

Samverkan med vårdnadshavare

”I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” (Läroplan för förskolan)

På Brålanda förskola är vi måna om att skapa goda relationer med barnens vårdnadshavare. En god samverkan förskola och hem bidrar till ökad trivsel och trygghet och ger barnen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära.

Några exempel på samverkansformer som erbjuds:

  • Introduktionsmöte/Uppstartsmöte
  • Utvecklingssamtal
  • Uppmärksammande av traditioner
  • Drop-in-fika

Rektor
Anna-Karin Stefansson

Telefon:
0521-72 22 71

E-post:
anna-karin.stefansson@vanersborg.se

Besöksadress:
Skolgatan 1B
Brålanda

Postadress:
Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Tabell över avdelningar och telefonnummer:

Avdelning

Telefonnummer

Fjärilen

0521-72 22 72

Falken

0521-72 22 33

Nyckelpigan

0521-72 22 70

Snigeln

0521-72 22 73

Spindeln

0521-72 22 69

Ugglan

0521-72 22 68

Telefonsvarare

0521-72 22 70


Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024