Gå till innehåll

Verktygsfält

K40

Kastanjevägens förskola 40

Kom till oss och se, mångfald och kvalité. På Kastanjevägens förskola kan alla känna sig välkomna och vi ser allas olikheter som en tillgång i vår verksamhet.

Vi eftersträvar en kommunikativ lärmiljö där barnen ska få känna att de har inflytande och är delaktiga. Tillsammans formar vi en förskola som är trygg, rolig och håller hög pedagogisk kvalitet! Vi har en stor gård som bjuder barnen på flera olika utmaningar och stora ytor att röra sig på. Här kan barnen utforska sin omgivning, utveckla sin motoriska förmåga och leka tillsammans.

Förskolan har fyra avdelningar – Grön, Gul, Blå och Röd. För att skapa en lugn, trygg och trivsam miljö delas avdelningarna in i mindre team under större delen av dagen. Detta för att det i den mindre gruppen ges större möjlighet till individuell utveckling hos barnet.

Vi har ett eget tillagningskök med en kock som lagar all vår mat. Barnen bjuds på smaker från olika delar av hela världen, barnen är även delaktiga i planeringen av matsedel och till viss del även tillagningen.

Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

  •  

En god samverkan mellan förskola och hem bidrar till ökad trivsel och trygghet och ger barnen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära. Vi eftersträvar att ni som föräldrar ska ha en god inblick i vår verksamhet och uppmuntrar till all form av delaktighet. Era åsikter och tankar är värdefulla för oss!

Exempel på samverkan:

  • Vardagliga möten vid lämning och hämtning
  • Introduktionssamtal
  • Uppföljningssamtal
  • Samtal kring barnet
  • Uppmärksammande av traditioner

Besöksadress:
Kastanjevägen 40
Vänersborg

Rektor
Anne-Lie Lindgren

Telefon:
0521-72 10 33

E-post:
anneli.lindgren@vanersborg.se

Tabell över avdelningar och telefonnummer:

Avdelning

Telefonnummer

Blå

0521-72 21 75

Grön

0521-72 21 72

Gul

0521-72 21 77

Röd

0521-72 21 79


Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 mars 2023