Gå till innehåll

Verktygsfält

Holmängens förskola

Holmängens förskola är en verksamhet som startar upp augusti 2024 i helt nybyggda lokaler i Holmängens skola.

Förskolan kommer succesivt utöka sin verksamhet under höstterminen 2024 och ha plats för ca 80 barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolan kommer bestå av fyra avdelningar, matrum och en gemensam ateljé. Förskolan kommer ha tillgång till en stor avgränsad gård bredvid skolans skolgård och även närhet till fin natur vid Holmängen.

Ansökan till Holmängens förskola kommer att öppna 2 januari och tidigast datum som man kan ansöka om plats är 5 augusti.
Då Holmängens förskola ersätter Björkholmsgatans förskola kommer de barn som idag står i kö till Björkholmsgatans förskola att bli tillfrågade om att byta kö till Holmängens förskola utifrån sitt tidigare anmälningsdatum.

Barnhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt. Förskolan ska skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Arbetet med barnhälsa ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

För frågor gällande ansökan till Holmängens förskola kontakta barnomsorg@vanersborg.se

Rektor
Therese Larsson

Telefon:
0521-72 25 34

E-post:
therese.larsson@vanersborg.se

Besöksadress:
Östra vägen 11 A-B
Vänersborg

Postadress:
Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024