Gå till innehåll

Verktygsfält

Bild på Mulltors förskola

Mulltorps förskola

Mulltorps förskola finns i vackra Västra Tunhems lantliga miljö, ca 2 mil från Vänersborg och ca 1 mil från Trollhättan. Förskolan öppnades upp i nybyggda lokaler i januari 2019.

På förskolan har vi har tillgång till ljusa öppna lokaler som inspirerar till kreativitet och lärande, förskolan har bland annat en ateljé, restaurang där barnen äter sina måltider och en härlig utemiljö. Förskolan arbetar med ett helhetstänk där barnet står i centrum. I anslutning till förskolan finns Mulltorps skola, vilket ger möjlighet till ett nära samarbete mellan förskola, fritids och skola.

Kom gärna och besök oss!

Vi ser Mulltorps förskola som en mötesplats för utveckling och lärande där barngruppen och pedagogerna utvecklas, utmanas och lär tillsammans. Vi vill skapa förutsättningar för samspel, lek och lärande och vi ser att miljön är betydelsefull. ”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra” (Läroplanen för förskolan, Lpfö18). På förskolan arbetar vi utifrån ett helhetstänk där barngruppen delas in i tre mindre grupper under dagen som får möjlighet att ta del av förskolans alla lärmiljöer.

För att kunna bemöta vår barngrupp på bästa möjliga sätt, vill vi skapa en god lärmiljö. Vi ser barnens olikheter som en tillgång i undervisningen och för lärandet. Vi erbjuder barnen ett varierat innehåll i vår undervisning, där vi vuxna är närvarande och medforskare som utmanar och stimulerar barns aktiviteter och lekar

På förskolan vill vi att alla barn ska:

  • Känna glädje, lust och trygghet att komma till förskolan!
  • Bli sedda och bekräftade, av både oss vuxna och övriga barn!
  • Lära och utvecklas i lek och undervisning, utifrån sina egna förutsättningar!

Vi vill också att barnen ska få skapa och kommunicera och utvecklas som individ genom olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse, och även med hjälp av tal och skrift. Samt att få pröva på olika material och tekniker till att forma och konstruera. Varje läsår väljer vi också att arbeta utifrån olika projekt som grundar sig i barnens intressen och läroplanens mål.

Vid öppning och stängning samarbetar förskolan med fritids. Alla öppningar och stängningar sker på förskolan.

Barnhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt. Förskolan ska skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Arbetet med barnhälsa ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

Rektor
Sandra Roos

Telefon:
0521-72 15 59

E-post:
sandra.roos@vanersborg.se

Besöksadress:
Mulltorp 209
Västra Tunhem

Postadress:
Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Avdelning:
0521-72 25 09
0521-72 25 08

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024