Gå till innehåll

Verktygsfält

Skerruds förskola

Bild på Skerruds förskola och grundskola

Välkommen till Skerruds förskola som är belägen i Skerrud, Vänersborgskommuns norra kommungräns inte långt från Vänern.

Förskolan delar lokaler med skola och Fritids F-6. med närhet till djur, natur och skog.

På Skerruds förskola finns barn mellan 1-5 år fördelat på 2 avdelningar, 3 barngrupper och 30-35 barn.
Förskolan serverar alla måltider från ett mottagningskök.
Förskolan har certifierats med "Grön Flagg" i många år, jobbar för hållbart liv där våra barn ska få möjlighet att utvecklas till världsmedborgare.

Barnhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt. Förskolan ska skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Arbetet med barnhälsa ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

Samverkan med vårdnadshavare

”I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” (Läroplan för förskolan)

På Skerrud förskola är vi måna om att skapa goda relationer med barnens vårdnadshavare. En god samverkan förskola och hem bidrar till ökad trivsel och trygghet och ger barnen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära.

Några exempel på samverkansformer som erbjuds:

  • Introduktionsmöte/Uppstartsmöte
  • Utvecklingssamtal
  • Uppmärksammande av traditioner
  • Drop-in-fika

Rektor
Anna-Karin Stefansson

Telefon:
0521-72 22 71

E-post:
anna-karin.stefansson@vanersborg.se

Besöksadress:
Skerrud 3642
Skerrud

Postadress:
Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Tabell över avdelningar och telefonnummer:

Avdelning

Telefonnummer

Villa Villerkulla

0521- 72 24 11

Junibacken

0521- 72 25 05Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024