Gå till innehåll

Verktygsfält

Lanternan

Lanternan bedriver pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid.

Lanternan tar emot barn i åldrarna 1 år fram till vårterminen barnet fyller 13 år. För att ditt barn i ålder 1-5 år ska ha möjlighet att gå på Lanternan ska hen ha en grundplacering på Vänerparkens förskola 25.

Verksamheten utformas med respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Alla som arbetar på Lanternan ska främja de mänskliga rättigheterna och verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov.

Kommunen har inte lagstadgad skyldighet att erbjuda dygnetruntomsorg men erbjuder ett begränsat antal platser. Det är stor efterfrågan och kö till dessa platser och du kan inte garanteras placering i just denna verksamhet.

I Vänersborgs kommun finns Lanternan som bedriver pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid. Lanternan finns på Vänerparkens förskola 25. För att få en barnomosrgsplats på Lanternan krävs att ni har en grundplacering på Vänerparken 25. När plats kan beredas på Lanternan skickas ett erbjudande om plats till Lanternan. Behov av plats styrks med intyg från vårdnadshavare. Uppdaterat intyg skall inkomma inför varje läsår.

Om behov av barnomsorg på obekväm arbetstid inte kvarstår, exempelvis föräldraledighet eller arbetslöshet, övergår Lanternan till grundplaceringen på någon av avdelningarna Ankaret, Bojen eller Kompassen.

Uppkommer behovet av Lanternan igen måste ni ställa barnet i kö på nytt. Ni får inte automatiskt tillbaka er gamla plats.

Lanternan är endast till för barn folkbokförda i Vänersborgs kommun och som går i kommunal verksamhet. Om ett barn flyttar från Vänersborgs kommun och innehar en placering på Lanternan kommer administratör för barnomsorgen avsluta placeringen på Lanternan. Dock kan överenskommelse med ny kommun göras för att få gå kvar på Vänerparken 25 dagtid.

Vårdnadshavare i förskolan som även har barnomsorg på obekväm arbetstid på Lanternan registrerar vistelsetider för barnet på vardagar (måndag-fredag) via InfoMentor i boxen Tidsregistrering.

Om barnet ska sova på Lanternan lägger man in tid till 23:59 på kvällen och från 00:00 på natten/morgonen efteråt. Vistelsetider på lördag och söndag sms:ar man in till Lanternan.

Lanternan behöver ha ditt barns vistelsetider minst 2 veckor i förväg för att kunna planera verksamheten, gäller alltså även den tid som registreras i boxen Tidsregistrering i InfoMentor. All kommunikation med Lanternan sker via telefon (sms eller samtal).

Rektor
Pia Mattsson

Telefon:
0521-72 17 70

E-post:
pia.mattsson@vanersborg.se

Besöksadress:
Vänerparken 25
Vänersborg

Postadress:
Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Avdelning:
0521-72 16 60

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024