Gå till innehåll

Verktygsfält

Bild på Propellergatans förskola

Propellergatans förskola

Propellergatans förskola ligger i ett lugnt och trevligt villaområde, med fina omgivningar.

På förskolan finns barn mellan 1-5 år fördelat på sex hemvister. Förskolan arbetar Reggio Emilia inspirerat, och har i verksamheten tillgång till båda ateljérista och pedagogista. Vi har ett eget kök där kökspersonal tillagar alla måltider, och där barn och personal ges möjlighet till delaktighet kring verksamhetens matsedel.

På Propellergatan arbetar vi med de 100 språken som är en av grundpelarna i vår valda filosofi, vilket handlar om att låta barnen få möjlighet att uttrycka sig genom estetiska processer såsom lera, måla, digitalt kunnande m.fl.

Barnhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt. Förskolan ska skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Arbetet med barnhälsa ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

Rektor
Åsa Carlson

Telefon:
0521-72 23 63

E-post:
asa.carlson@vanersborg.se

Besöksadress:
Propellergatan 1
Vänersborg

Postadress:
Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Avdelning:

Tabell över avdelningar och telefonnummer:

Avdelning

Telefonnummer

Telefonnummer

Blå

0521-72 14 06

0521-72 15 06

Grön

0521-72 15 64

0521-72 15 63

Gul

0521- 72 14 02

0521-72 14 01

Lila

0521-72 15 53

0521-72 16 77

Orange

0521-72 16 76

0521-72 15 51

Röd

0521-72 14 88

0521-72 14 89


Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024