Gå till innehåll

Verktygsfält

Granås 1

Granås förskola

Hos oss på Granås förskola ska alla känna sig sedda och delaktiga.

Här har vi barnen och läroplanen i fokus – vår utbildning ska vara rolig, trygg och lärorik. Förskolan har ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt där omsorg och undervisning bildar en helhet utifrån tillgängligt lärande för alla.

Vi har en stor och härlig utegård som vi använder varje dag.
Vi gör även utflykter i vår närmiljö runt förskolan som erbjuder en fin natur med tillgång till bland annat skog, vatten och berg.

På Granås förskola finns det fyra avdelningar:

  • Bullerbyn 1–5 år
  • Villekulla 1–5 år
  • Saltkråkan 1–5 år
  • Junibacken 1–5 år

Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

Besöksadress:
Maskrosvägen 2
Vargön

Rektor
Frida Sterner

Telefon:
0521-72 23 08

E-post:
frida.sterner@vanersborg.se

Tabell över avdelningar och telefonnummer:

Avdelning

Telefonnummer

Bullerbyn

0521- 72 22 82

Villekulla

0521- 72 22 83

Saltkråkan

0521- 72 22 82

Junibacken

0521- 72 22 84


Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2023