Gå till innehåll

Verktygsfält

Halleberg 2

Hallebergs förskola

Hallebergs förskola är belägen i Vargön med närhet till skog och natur.

Förskolan består av två storarbetslag med barn mellan 1-5 år. Förskolan har en stor gård där det ges möjlighet till lek, samspel, undervisning, lärande och kommunikation mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare.

På Hallebergs förskola ger vi barnen förutsättningar att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt. Som förskollärare och barnskötare på Hallebergs förskola så gör vi vårt yttersta att försöka ta barnens perspektiv – att försöka förstå vad barnen säger och gör utifrån deras verklighet.

Barnhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt. Förskolan ska skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Arbetet med barnhälsa ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

Förskolans arbete med barnen behöver ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet. På Hallebergs förskola är vi måna om att skapa goda relationer med barnens vårdnadshavare. En god samverkan förskola och hem bidrar till ökad trivsel och trygghet och ger barnen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära.

Några exempel på samverkansformer som erbjuds:

  • Introduktionsmöte/Uppstartsmöte
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldraträffar
  • Drop-in-fika

Rektor
Pia Mattsson

Telefon:
0521-72 17 70

E-post:
pia.mattsson@vanersborg.se

Besöksadress:
Lärovägen 32
Vargön

Postadress:
Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Tabell över avdelningar och telefonnummer:

Avdelning

Telefonnummer

Björnen

0521-72 23 11

Myran

0521-72 23 16

Vargen

0521-72 23 12

Älgen

0521-72 23 46


Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024