Gå till innehåll

Verktygsfält

Bild på Korsgatans förskola

Korsgatans förskola

Korsgatans förskola är en förskola med glad och positiv anda. Vi arbetar tillsammans för att skapa ett lustfyllt lärande för barnen.

På förskolan finns pedagoger med en ökad kompetens kring barn med hörselvariationer och ligger i anslutning till Vänerskolan.

Förskolan har tre avdelningar - Haren, Hästen och Räven. För att skapa en lugn, trygg och trivsam miljö delas avdelningarna in i mindre team under större delen av dagen. Detta för att det i den mindre gruppen ges större möjlighet till individuell utveckling hos barnet.

På förskolan lägger vi stor vikt vid språk och kommunikation och barnen ges möjlighet att utforska världen genom lek, samspel och skapande.

Vi vill ha ett nära och förtroendefullt samarbete som sker i den vardagliga kontakten när du följer ditt barn till och från förskolan. Vi tycker det är viktigt och vill alltid veta vad ni tycker om verksamheten.

Barnhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt. Förskolan ska skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Arbetet med barnhälsa ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

En god samverkan mellan förskola och hem bidrar till ökad trivsel och trygghet och ger barnen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära. Vi eftersträvar att ni som föräldrar ska ha en god inblick i vår verksamhet och uppmuntrar till all form av delaktighet. Era åsikter och tankar är värdefulla för oss!

Exempel på samverkan:

  • Vardagliga möten vid lämning och hämtning
  • Introduktionssamtal
  • Uppföljningssamtal
  • Samtal kring barnet
  • Uppmärksammande av traditioner

Rektor
Anne-Lie Lindgren

Telefon:
0521-72 10 33

E-post:
anneli.lindgren@vanersborg.se

Besöksadress:
Korsgatan 20
462 85 Vänersborg

Postadress:
Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Tabell över avdelningar och telefonnummer:

Avdelning

Telefonnummer

Haren

0521-72 17 07

Hästen, team röd

0521-72 21 41

Hästen, team blå

0521-72 17 04

Räven

0521-72 17 39


Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024