Gå till innehåll

Verktygsfält

Näckros 1

Näckrosvägens förskola

Hos oss på Näckrosvägens förskola skapar vi en lustfylld, trygg och lärorik miljö.

Vi arbetar för att alla ska känna sig sedda och delaktiga och vår utbildning bygger på ett tillgängligt lärande för alla. Förskolan har ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt där omsorg och undervisning bildar en helhet i syfte att alla våra barn ska känna sig kompetenta och ha en tilltro till sin egen förmåga.

Vi har en mysig utegård som vi använder varje dag.
Vi gör även utflykter i vår närmiljö runt förskolan som erbjuder en fin natur med tillgång till bland annat skog, vatten och berg.

På vår förskola finns två avdelningar:
Grodan 1–3 år
Näckrosen 3–5 år

Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

Besöksadress:
Näckrosvägen 5
Vargön

Rektor

Frida Sterner

Telefon:
0521-72 23 08

E-post:
frida.sterner@vanersborg.se

Tabell över avdelningar och telefonnummer:

Avdelning

Telefonnummer

Grodan

0521- 72 23 10

Näckrosen

0521- 72 23 09


Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2023