Gå till innehåll

Verktygsfält

Bild på Björkholmsgatans förskola

Björkholmsgatans förskola

Björkholmsgatans förskola ligger precis bredvid den nya stadsdelen Holmängs Hage där förskolan har naturen utanför dörren.

Förskolan öppnade 2020 och består av två avdelningar, Lingonet och Blåbäret. Förskolan arbetar med verksamhet 1-5 år. Under sommar/höst 2024 kommer förskolan att flytta till nybyggda lokaler intill Holmängenskolan.

Vi ser alla barn som kompetenta individer och därför ska varje barn kunna vara delaktigt utifrån sina förutsättningar och barnet utmanas utifrån sin kunskapsutveckling. Barn ska få undersöka och utforska saker på flera olika sätt och i samspel med andra och på så vis tillägna sig nya erfarenheter och kunskaper. Vi ska i vår verksamhet vara närvarande och delaktiga pedagoger där barn ska få känna sig trygga och sedda.

Barnhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt. Förskolan ska skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Arbetet med barnhälsa ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

Rektor
Therese Larsson

Telefon:
0521-72 25 34

E-post:
therese.larsson@vanersborg.se

Besöksadress:
Björkholmsgatan 23
Vänersborg

Postadress:
Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Tabell över avdelningar och telefonnummer:

Avdelning

Telefonnummer

Blåbäret

0521-72 27 03

Lingonet

0521-72 27 04Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024